Farské oznamy

Farské  oznamy   –      Zoslanie Ducha Svätého

19. máj 2024 – 26. máj 2024

vo farnosti Kremnica

deň

kostol

čas

úmysel sv. omše

liturgický kalendár

Nedeľa

19.5.2024

 

sv. Alžbety 

7.00

† Katarína, Leander

nepárny

Zoslanie Ducha Svätého

Kopernica

9.00

 

sv. Františka

10.00

Za farníkov

Lúčky

10.30

 

sv. Kataríny

18.00

Za uzdravenie Ladislava

Pondelok

20.5.2024

sv. Alžbety

7.00

† rodičia, súrodenci a syn Vladimír

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Spomienka

sv. Františka

18.00

Na poďakovanie, za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu

Utorok

21.5.2024

sv. Alžbety

7.00

† krstní a birmovní rodičia a príbuzní

Féria

Psychiatria

15.30

 

sv. Františka

18.00

 

Streda

22.5.2024

sv. Alžbety

7.00

† rodičia a súrodenci

Féria

sv. Františka

18.00

 

Štvrtok

23.5.2024

sv. Alžbety

7.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre vnučku Agátu

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Sviatok

sv. Alžbety

8.00 -17.00

Adorácia

sv. Františka

18.00

Za živých i zomrelých členov rodiny

Piatok

24.5.2024

sv. Alžbety

7.00

† Valéria, Ján

Féria

sv. Františka

18.00

† Ladislav, Jolana

Sobota

25.5.2024

sv. Františka

7.00

 

Féria

sv. Alžbety

18.00

† rodičia a syn Peter

Nedeľa

26.5.2024

 sv. Alžbety

7.00

 

Najsvätejšej Trojice

Slávnosť

 

Kopernica

9.00

 

sv. Františka

10.00

Za farníkov

Lúčky

10.30

 

sv. Kataríny

18.00

† Miloš

                                         

  1. Nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie.
  2. V sobotu 25.5. začneme duchovnú prípravu za návštevu slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme v júni 2024.
  3. Zbierka na katolícke masmédiá činila spolu 500 eur. Pán Boh zaplať za tieto milodary!

Ohlášky

Sviatosť manželstva hodlajú prijať Adam Urbánek z farnosti Hliník nad Hronom a Lucia Šimonová z farnosti Kremnica. Kto by vedel o prekážke k uzavretiu tohto manželstva, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Kremnica

  • Krst nahláste aspoň týždeň vopred
  • Sobáš nahláste 3 mesiace vopred
  • Pohreb hláste podľa potreby
  • K umierajúcemu nás volajte ihneď

Úradné hodiny

Pondelok 10.00-12.00
Streda 15.00-17.00
Piatok 10.00-12.00

Okrem úradných hodín kedykoľvek, pokiaľ nás nájdete na fare, prípadne po telefonickom kontakte.