Farské oznamy

Farské  oznamy   –    1. pôstna nedeľa

18. február 2024 – 25. február 2024

vo farnosti Kremnica

deň kostol čas úmysel sv. omše liturgický kalendár

Nedeľa

18.2.2024

 

sv. Alžbety 7.00

párny

1. pôstna nedeľa

Kopernica 9.00
sv. Františka 10.00 Za farníkov
Lúčky 10.30
sv. Kataríny 18.00 Za Božiu pomoc a milosrdenstvo pre Viktóriu a Ondreja

Pondelok

19.2.2024

sv. Alžbety 7.00 Féria
sv. Františka 18.00 † Božena, Karol, Miroslav

Utorok

20.2.2024

sv. Alžbety 7.00 † rodičia Jozef a Hedviga Féria
Psychiatria 15.30
sv. Františka 18.00 Za pokoj na Ukrajine

Streda

21.2.2024

sv. Alžbety 7.00 † Ján a Terézia

Za odpustenie hriechov

Kántrový deň

sv. Františka 18.00

Štvrtok

22.2.2024

sv. Alžbety 7.00 † Štefan, Emília, Štefan, Anna

Katedra sv. Petra, apoštola

Sviatok

sv. Alžbety 8.00 – 17.00 Adorácia
sv. Františka 18.00

Piatok

23.2.2024

sv. Alžbety 7.00 † Jozef Féria
sv. Františka 18.00 Za Božie požehnanie pre Petra a Vieru

Sobota

24.2.2024

sv. Františka 7.00 Za Božie požehnanie pre Marka s rodinou Féria
sv. Alžbety 18.00

Nedeľa

25.2.2024

 sv. Alžbety 7.00

 

2. pôstna nedeľa

 

 

Kopernica 9.00
sv. Františka 10.00 Za farníkov
Lúčky 10.30
sv. Kataríny 18.00 † František
  1. Dnes sa koná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Opäť nám prišli pôstne krabičky. Môžete si ich vziať domov a počas pôstu do nich vkladať svoje milodary za veci, ktoré si dobrovoľne odopriete. O využití týchto prostriedkov nám porozprával dobrovoľník Marek. Pomôžu najbiednejším v africkej Ugande.
  3. Katolícke hnutie žien prichádza s výzvou „Podeľme sa!“. Aj na Slovensku je veľa núdznych jednorodičovských rodín či rodín s väčším počtom detí. Bližšie informácie nájdete na stránke www.podelmesa.org
  4. Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi nám posiela výzvu „Pôst pre Ukrajinu“. Bližšie informácie nájdete v letáčiku, ktorý je na stolíku s časopismi.
  5.  Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17.30 a v nedeľu o 15.00 vo farskom kostole.