Kontakty

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť  Kremnica
Štefánikovo nám. 3/5
967 01 Kremnica

E-mail:
Tel.: 045/674 24 23

IČO:    31939384
DIČ:    2020541435
SLSP: SK58 0900 0000 0000 7433 7140

Farár: PhDr. Miroslav Kuric, PhD.

Farská kancelária

Pondelok  10:00 – 12:00
Streda        15:00 – 17:00
Piatok        10:00 – 12:00

Okrem úradných hodín kedykoľvek, pokiaľ nás nájdete na fare, prípadne po telefonickom kontakte.

Prispieť na podporu farnosti môžete prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:

QR kod

Harmonogram akcií vo farskej klubovni

Pondelok

9-11 hod. Misijné združenie, tretí týždeň v mesiaci
17-21 hod. Chorus Cremniciensis

Utorok

16-17 hod. Modlitby matiek

Streda

19-21 hod. MKH – večeradlo

Piatok

16-18 hod. Detský zbor

Nedeľa

16-18 hod. Detský zbor