Kostol sv. Alžbety

Kostol bol pristavený pôvodne k nemocnici v roku 1383 – 1382 s podporou kráľa Ľudovíta Veľkého. Je najstarším kostolom v Kremnici po kaplnke svätého Ondreja. Kamenný svorník v klenbe nad organom, kde je vytesaný banícky znak na jednoduchom štíte, skrížený čakan a motyka, nad nimi štvorcový kríž, dokazuje, že ho navštevovali veriace banícke rodiny. Na svorníku v strednej  klenbe je znak Uhorska s desiatimi ľaliami a na prednej klenbe je svorník rodu Anjou /Anžú/ s dvoma ľaliami – symbol štátnej a dynastickej moci. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Krížu. Keď v roku 1707 kostol vyhorel, postavili veriaci murovanú /kamennú/ vežu, ktorá niesla tri zvony. V priebehu piatich rokov obnovili celé vnútorné zariadenie, lavice oltáre, atď. a vybudovali kamenný portál spod zvonice do chrámovej lode. Práce sa skončili v r. 1712 a obraz Spasiteľa nesúceho kríž bol nahradený obrazom sv. Alžbety Uhorskej. Odvtedy sa datuje zasvätenie kostola svätej Alžbete. O organe z tých čias písomné záznamy nie sú. Až v roku 1886 postavili organ,  ktorý vydržal do roku 1980, keď bol reštaurovaný a daný do prevádzky. Staré zariadenie kostola z r. 1712 už zrejme nevyhovovalo, keď r. 1902-1906 bol znova vymenený celý interiér. Kazateľnica i oltár boli prevedené v t. zv. tirolskom štýle z mäkkého dreva. Sériovo vyrábaná napodobenina gotiky zaplavila hlavne dedinské kostoly. Frontovými udalosťami utrpel aj kostol sv. Alžbety. Farebné okná boli rozbité a núdzovo nahradené obyčajným tabuľovým sklom. Cez rozbitú strechu pretekalo, omietka odpadávala. Napriek tomu, že pred niekoľkými rokmi bol kostol opravený a znovu vymaľovaný, plieseň, huba a červotoč urobili svoje. Pri podrobnejšej prehliadke sa zistilo, že celé vnútorné zariadenie nevyhovuje ani účelovo, lebo nespĺňa zásady II. vatikánskeho koncilu. Preto bol nutný a neodkladný zásah. Začal sa v roku 1978, výmenou škridlovej strechy za medenú. Okrem toho bola vymenená stará dlažba, postavený nový obetný stôl, dvere, okná, krížová cesta. V sakrestii bolo inštalované sociálne zariadenie, bola privedená voda, boli namontované vetráky a kostolík bol na novo namaľovaný, bol vylepšený orgán, na vežu bol namontovaný kríž z antikorového železa a vylepšené elektrické osvetlenie. Posledné opravy svätyne boli urobené v rokoch 2000-2001.