Kostol sv. Františka

Františkáni prišli do Kremnice v roku 1649. Priviedol ich sem ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay. Keďže v Kremnici boli prevažne protestanti priamo do mesta ich nepustili. Usadili sa na predmestí. Vďaka kráľovi Ferdinandovi II. sa napokon do mesta dostali. Najprv bývali v dome , ktorý patril ostrihomskej kapitule. Keď im arcibiskup prikúpil aj susedný dom dali sa do stavania kláštora. Kostol začali stavať v roku 1653. Veľký kostol v barokovom štýle patril františkánom. Zasvätili ho svätému Františkovi z Assisi. Po zbúraní pôvodného farského dvojvežového kostola na námestí, boli do kostola sv. Františka premiestnené bočné oltáre, obrazy krížovej cesty a hlavný oltárny obraz nanebovzatia Panny Márie (je umiestnený na pravej stene svätyne). V roku 1949 Františkánov počas komunizmu vysťahovali a deportovali do pracovných táborov. V kláštore rehoľníci žili 300 rokov. Po ich odchode ostal kláštor a kostol opustený. Kostol patril Františkánom až do roku 2004 keď ho Františkáni darovali miestnej farnosti a dekrétom diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža z 1. januára 2005 bol kostol sv. Františka z Assisi menovaný a ustanovený ako farský kostol farnosti Kremnica.